boğaziçi elektrik abonelik

boğaziçi elektrik abonelik

boğaziçi elektrik abonelik

MESKEN IÇIN

 • Mülk sahibi veya vekili,
 • Mülk kiraya verilmiş ise kiracı

İŞYERI IÇIN

 • İmza sirkülerinde yer alan işletme sahibi / sahipleri
 • Yetkili veya vekil (elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi olması koşuluyla)

ÖNEMLI HATIRLATMALAR !

Nereden Başvurabilirim?

Başvurunuzu dijital kanal üzerinden yapmak isterseniz; Online İşlem Merkezimiz üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Online İşlem Merkezi üzerinden aboneliğin nasıl yapıldığını izlemek için buraya , aboneliğinizi hızlıca yapmak için buraya tıklayınız

Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜHİM) giderek başvuru yapmak isterseniz; size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi (MÜHİM) bilgisine ulaşmak için tıklayınız


Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

MESKEN ABONELIĞI IÇIN:

Temel Bilgiler:

 • Hesap veya sayaç numarası
 • Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)
 • DASK No. veya poliçe

Gerekebilecek Diğer Belgeler:

Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine mevcut bir abonelik varsa)

Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)

ŞEHIT AILELERI VE MUHARIP MALUL GAZILER tarifesinden yararlanmak için:

 • Muharip/malul gazi veya şehit yakını belgesi
 • İkametgah belgesi
 • SGK'dan maaş yazısı

İŞYERI ABONELIĞI IÇIN

Temel Bilgiler:

 • Hesap veya sayaç numarası
 • Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)
 • Vergi levhası (Vergi no., vergi dairesi, ticaret unvanı),
 • Ticaret sicil no. ve ticaret sicil memurluğunun adı,
 • İmza sirküleri (imza sirkülerinde belirtilmiş ise şirket kaşesi)
 • Gerekebilecek Diğer Belgeler:

  • Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)
  • Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine mevcut bir abonelik varsa)
  • DASK no. veya poliçe (binada mesken varsa)

  SANAYI tarifesinden yararlanabilmek için:

  • Sanayi sicil belgesinin dilekçeyle birlikte ibrazı (kapasite raporu da gereklidir)

  TARIMSAL SULAMA tarifesinden yararlanabilmek için:

  • Tarım il/ilçe müdürlüklerinden alınan, yapılan sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösteren belge.
  • DSİ’den alınacak yer altı suyu kullanma izin belgesi.

  KISA SÜRELI abonelikler için:

  (En fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilmektedir.)

  • Talep dilekçesi,
  • Bağlantı anlaşması,
  • Elektriksel anlamda tüm sorumlulukların yerine getirildiğine dair fenni sorumluluk belgesi,

  Sayaç tesis edilmeyecekse kullanılacak cihazların kurulu güçlerini gösteren teknik doküman.

  Ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden; gerçekleşen tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden uygulanacak tarife bedeli hesaplanarak bedelin makbuz karşılığı peşin tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilmektedir.

  PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  Bağlantı anlaşması bulunan (enerji müsaadesi almış ve enerji bağlantısının yapılmasına ilişkin anlaşması yapılmış) tesis veya kullanım yeri için;

  Görevli perakende satış şirketi (CK Enerji Boğaziçi Elektrik) ile müşteri arasında Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan ticari faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir.

  Perakende satış sözleşmesini görüntülemek için tıklayınız

  GÜVENCE BEDELI

  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında,

  Görevli tedarik şirketi kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder.

  Güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, tüketici grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

Diğer Hizmetler

ACİL DURUMLARDA HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN