Elektrik Talep Açma

Elektrik Talep Açma

Elektrik Talep Açma, Elektrik Talep Projesi

iş yerleriniz ve evlerinize ait mahallerde elektrik idaresince proje ve talep ile birlikte elektrik açma işlemleriniz gerçekleşmektedir.
Firmamız sizlere 1986 beri hem elektrik projesi çizimi hem elektrik proje onayı ve talep açma işlemleri en kısa zamanda sizin adınıza elektrik idaresine verip
onaylattık'dan sonra elektrik iç tesisat uygun ise en kısa zamanda enerjinizi vermektedir.
Aşağıdaki gerekli evraklarla firmamıza  0532 471 62 71  Numaramızdan ulaşmanız halinde taraflar anlaşma yapıldıktan sonra teknik ekibimiz gerekli ön inceleme yerinde yapılacaktır.
En kısa zamanda işlemleriniz bitecektir.
Neden Elektrik Talep Açma ve Elektrik Talep Projesi İstenmektedir. ?

( EPDK ) Elektrik yasası denetleme kurulu yönetmenliği gereğince iş yerleri ve evlere ait elektrik tesisatına ilişkin enerji bakanlığının çıkarmış olduğu kanun çerçevesinde 
alçak gerilim yönetmenliği gereğince evde kullanılması gereken güçlere ait kablo kesit ve sigortalarının belirlenmesi linye ve sorti hatlarının düzgün şekilde
yapılmasına istinaden teknik anlamda projelendirilip uygulanması amacı ile proje çizimi ve bu talep edilen projenin onaylanması gerekmektedir.
Bu iş için elektrik idarelerine bağlı yetkili elektrikçiler tarafından yürütülmektedir.  • Yeni binaya elektrik bağlatmak için gerekli belgeler:
 • 1. İskân raporu (yapı kullanım izni)
 • 2. Onaylı elektrik projesi / formül proje numarası
 • 3. Resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) 
 • Kiracıların,
 • 4. Mülkiyet belgesi (tapu ya da kira kontratı, ikametgâh vb.)
  • Mülk sahibinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası
  • Mülk sahibi bir şirketse Vergi No, ad ve ünvan bilgileri beyan edilir
 • 5. Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi. Daha fazla bilgi için DASK poliçe sorgulaması

Ticarethaneler için ( Fabrika, Sanayi ) yukarıdaki belgelere ek olarak:

 • 1. Yetkilinin resmi kimliği
 • 2. Vergi numarası, ticaret sicil numarası
 • 3.Yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

Elektrik aboneliği için gerekli evraklar nelerdir?

 • Evinizin elektrik aboneliği için yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
 • Nüfus cüzdanı
 • Kullanım yerinde enerji kesik değilse mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi vb.)
 • Varsa kullanım yerine ait abone veya tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kiracılar için,
  • Mülk sahibinin adı ve soyadı
  • Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgileri
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
 • Varsa banka hesabınıza ait IBAN
 • İş yerlerine elektrik aboneliği yaptırırken gerekli belgeler:
 • 1. Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı
 • 2. Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri
 • 3. Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • 4. Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı
 • 5. Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)
 • 6. Kullanım yerinin enerjisi kesilmemişse mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi veya protokol)
 • 7. Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi (sadece mesken olarak kullanılan binalardaki ticarethaneler için geçerlidir.)
 • 8. Varsa IBAN numarası

Diğer Hizmetler

ACİL DURUMLARDA HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN