Sedaş Talep Açma Ve Proje Çizimi

Sedaş Talep Açma Ve Proje Çizimi

Sedaş Talep Açma Ve Proje Çizimi

• Tapu Kaydı
• İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,
• Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30’uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,
• İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,
• Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,
• 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,
• İnşa halindeki yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,
• OG. Bağlantı başvurularında enerji talep edilen yapının koordinatlarına ilişkin harita mühendisi imzalı ölçü krokisi
• Köy yerleşim sınırları içerisinde ve ruhsata tabi olmayan yerler ve belediye sınırları içerisinde bulunmasına rağmen 2004 öncesi emlak beyanı ile gelenlerin ise, yapının yerini gösterir Google Earth çıktısı.
• İmar alanı içerisinde bulunanlar kadastro müdürlüklerinden alınan koordinat bilgilerini gösterir yapı aplikasyon projesini
• Varsa proje ön kapağı ​

Diğer Hizmetler

ACİL DURUMLARDA HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN